Liander

Video Grootschalige Aanbieding Slimme meter

Vormgeving van de animatievideo over de doelstelling van Liander om binnen 5 jaar, aan 3.000.000 huishoudens in Nederland de slimme meter aan te bieden en hoe dit te realiseren. Liander is onderdeel van Alliander en de netbeheerder voor een groot deel van Nederland.