Het belang van een Brand Manual

Om er voor te zorgen dat je huisstijl na verloop van tijd niet alle kanten op schiet, heb je in veel gevallen een Brand Manual nodig. Hierin staat uitgebreid of juist beknopt omschreven hoe jouw logo en huisstijl in verschillende middelen toegepast moet worden. Hierdoor krijg je een consistente huisstijl, wat zorgt voor een professionele en herkenbare uitstraling.

 

Wat is een Brand Manual?

In de Brand Manual, oftewel huisstijlhandleiding, is opgenomen welke lettertypen gebruikt moeten worden. Hoe de tekst gezet wordt, met welke interlinie en lettergrootte. Wat de balans is tussen tekst en beeld op een pagina. Hoe de lay-out van een pagina er uit ziet, wat de marges en verhoudingen zijn. Ook het gebruik van de juiste kleurwaarden voor online en offline toepassing is belangrijk. Welke foliekleuren horen hierbij voor belettering van het wagenpark, pandbelettering of beursstand? Hoe mag het logo wel of juist níet gebruikt worden? Hoe zien infographics eruit of hoe wordt fotografie ingezet.

 

Zo zijn er veel aspecten die vragen kunnen oproepen bij mensen die met jouw huisstijl werken. Het kunnen voorzien in een Brand Manual geeft antwoord op deze vragen, zonder dat de marketing-afdeling overladen wordt met vragen waar ze al helemaal geen tijd voor hebben en misschien zelf ook niet meteen een antwoord op weten.

 

Maar zeker wanneer er vaak verschillende externe partijen met de huisstijl werken zoals een grafisch ontwerper, een beletteraar, onlinespecialist of videoproducent, is een duidelijke handleiding van je huisstijl essentieel.

 

Een Brand Manual ontwikkelen

De ontwikkeling van een Brand Manual vraagt de nodige aandacht. Het is ook vaak een dynamisch proces dat in eerste instantie soms enkele keren bijgeschaafd of aangevuld moet worden. Er moet uiteraard een goed inzicht gevormd worden om de kaders van de handleiding te bepalen, waarbinnen altijd een passende oplossing mogelijk is. Soms is het goed om te kiezen voor enige vrijheid om het gewenste resultaat te kunnen krijgen in verschillende middelen, terwijl in andere gevallen die vrijheid beperkt moet zijn door zoveel mogelijk vast te leggen. Dit is met name relevant voor grotere bedrijven, bijvoorbeeld met vestigingen in het buitenland of wanneer opdrachten vanuit verschillende vestigingen uitgezet worden.

 

Stylesheet vs Brand Manual

Na de ontwikkeling van een huisstijl wordt vaak een stylesheet geleverd. Een stylesheet geeft een overzicht van de logovarianten, de kleurwaarden en de gebruikte lettertypen. In tegenstelling tot een Brand Manual wordt in de stylesheet niet ingegaan op de toepassing van de huisstijl.